Før du søger erstatning

Her er samlet lidt råd, der kan give et fingerpeg om, hvornår du kan søge erstatning.

Skaden må ikke være for gammel 

Der er en forældelsesfrist på skader efter tre år. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du fik eller burde have fået kendskab til skaden. 

Der er også en absolut frist på at søge erstatning. Den er på 10 år, fra det tidspunkt skaden skete, uanset hvornår du fik kendskab til skaden.  

Vi kan ikke behandle din sag, hvis du søger erstatning, efter at fristen er udløbet.

Læs mere om ansøgningsfrister

Skaden er en bivirkning til et lægemiddel

Du kan søge erstatning for bivirkninger efter brug af medicin. 

Du kan få erstatning for både fysiske og psykiske skader, hvis skaden skyldes et lægemiddel. Men skaden skal overstige, hvad du med rimelighed bør acceptere i forhold til den sygdom, du er i behandling for. 

Skaden er sket på en privat institution eller klinik

Skader er også dækket af erstatningsordningen, hvis de sker i forbindelse med behandling på privathospitaler, private plejehjem og bosteder. 

Det gælder også behandling hos eksempelvis fysioterapeuter, kiropraktorer, egen læge og andre autoriserede og alle andre autoriserede, privatpraktiserende sundhedspersoner.

Hvis du vil klage over behandlingen

Patienterstatningen forholder sig kun til, om du har ret til erstatning. Vi kigger ikke på skyldsspørgsmålet. Hvis du også ønsker at klage over behandlingen eller brud på dine rettigheder, så skal du henvende dig til Styrelsen for Patientklager. 

En klage kan eksempelvis føre til kritik af behandlingsstedet.

Læs mere om Styrelsen for Patientklager på deres hjemmeside 

Behandling i udlandet

Du kan søge erstatning, hvis du er blevet henvist til behandling i udlandet. Men du er ikke dækket, hvis du på eget initiativ bliver behandlet i udlandet, eller hvis du bliver behandlet på et hospital i udlandet, fordi du fx bliver syg på din ferie. 

Du er heller ikke dækket, hvis du modtager behandling i udlandet via en privat udbyder af sundhedsydelser.

Dødsfald

Hvis en patient dør som følge af en behandlingsskade eller en lægemiddelskade, kan der søges om erstatning for dødsfaldet hos os. Der er blandt andet mulighed for at tildele erstatning for tab af forsørger til ægtefælle, samlever og/eller børn.

Hvis et barn dør, kan der tildeles en særlig godtgørelse til forældrene og erstatning for begravelsesudgifter. 

Tandskader

Du kan søge erstatning hos Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, hvis du er kommet til skade i forbindelse med behandling hos:

  • Privatpraktiserende tandlæger
  • Regionstandplejen
  • De kommunale tandlægeordninger
  • Universiteternes tandlægeskoler

Læs mere på Tandlægeforeningens Tandskadeerstatnings hjemmeside

Tab af briller eller tyveri

Patienterstatningen tildeler ikke erstatning for tab af briller, smykker m.v.


Se også

Tjek din skade

 Ved at svare på nogle spørgsmål kan du blive klogere på, om grundbetingelserne for at søge erstatning er opfyldt.

Læs mere om, hvad en skade er

Tjekket forudsætter, at din skade er sket i forbindelse med en behandling, manglende eller for sen behandling eller efter brug af medicin.

Tjek din skade her

Dækningsområder

Stort set alle områder og behandlingsfunktioner er omfattet af ordningen.

Læs mere om dækningsområder.