Viden om skader

Vi har som en del af vores mission et ønske om at dele vores viden om skader, så vi bidrager til, at de samme skader ikke gentages.

Staten, regioner og forsikringsselskaber betaler hvert år mange millioner kroner i erstatning til patienter, der har fået en behandlings- eller lægemiddelskade.

De menneskelige omkostninger

De påførte skader har ofte også medført ekstra behandlingsomkostninger, og kommuner og andre instanser supplerer ved alvorlige skader med sociale og økonomiske ydelser.

Oven i dette kommer de menneskelige omkostninger og produktivitetstabet for samfundet på grund af øget sygefravær, invaliditet og dødsfald.

Alle tiltag, der kan minimere antallet af forebyggelige skader giver derfor rigtig god mening, og derfor stiller vi gerne data til rådighed for forskning og skadeforebyggende aktiviteter i sundhedsvæsenet, og vi formidler også selv viden om skader.