Vores data

Patienterstatningen har mere end 130.000 anmeldte skader samlet i en database.

Registreringerne på de enkelte sager omfatter ud over den medicinske ICD10-kodning også den medicinske vurdering, den juridiske afgørelse, oplysninger om méngrad, erstatningens størrelse og det journalmateriale, der har været relevant for vurderingen af forløbet.

Vi skriver selv, i samarbejde med vores lægekonsulenter eller i samarbejde med andre sundhedspersoner, artikler med afsæt i vores data.

Sagsbehandlere bruger registreringerne til at søge efter sager, så afgørelserne bliver truffet efter en ensartet praksis.

Adgang til data

Data stilles til rådighed for blandt andet forskere og sundhedsvæsenet.

Det overordnede princip for adgang til vores data er, at formålet skal være skadeforebyggelse og læring eller udbredelse af kendskabet til erstatningsordningen.

Det er selvfølgelig en forudsætning for at få adgang til data, at de relevante tilladelser er på plads.

Vi afslår i få tilfælde at trække data, fordi opgaven vil være meget ressourcetung, eller fordi data ikke vil være valide nok i forhold til det, man ønsker at  bruge data til.

Du kan læse mere om at få adgang til vores data i vores politik for videndeling inden for skadeforebyggelsesområdet.
Læs politikken

 Adgang til data

Sundhedspersoner kan få adgang til relevante data som led i videnskabeligt eller skadeforebyggende arbejde.

Send mail til:
Medicinsk koordinator Kim Lyngby Mikkelsen 
 

Journalister og patient-foreninger kan som udgangspunkt også få adgang til relevant data.

Send mail til:
Kommunikationschef Charlotte Wamberg

Interesseret i besøg?

Vores medarbejdere kommer gerne på besøg på fx hospitalsafdelinger og fortæller om erstatningsordningen med udgangspunkt i afdelingens eller hospitalets egne afgørelser.

Send mail til:
Fuldmægtig Lea Larsson