Skader

Her finder du svar på, hvornår en skade kan give ret til erstatning, hvordan vi behandler sagen, og hvordan erstatningen bliver udbetalt.

Hvad er en skade?
- Læs om de typer skader, vi giver erstatning for.

Hvem kan anmelde en skade?
- Sådan kan en advokat eller pårørende anmelde en skade for en borger.

Hvordan vurderer vi din sag?
- Se de kriterier, der skal være opfyldt for at kunne få erstatning. 

Sagsbehandling
- Bliv klogere på den proces, sagen er igennem.

Erstatningens størrelse
- Gennemgang af alle erstatningsposter, og hvordan de udregnes.

Udbetaling af erstatningen
- Sådan foregår det praktisk, hvis du tilkendes erstatning.

Love og regler
- Læs selve loven, bekendtgørelser og find domme om erstatning til patienter.